Seuraava Kairos-kurssi pidetään 13.-22.1.2017

Kairos-kurssi innostaa lähetystyöhön

Kairos-kurssi on yhteiskristillinen lähetysaiheinen kurssi, joka kouluttaa, inspiroi ja haastaa kristittyjä aktiiviseen osallistumiseen etenkin saavuttamattomien kansojen saavuttamiseksi. Kairos-kurssi hyödyntää erilaisia oppimistapoja kuten ryhmäkeskusteluja, lyhyitä luentomaisia esittelyitä, hartaushetkiä, videoita sekä osallistavia ja toiminnallisia osioita.

Tarjolla lähetystyön monipuolinen perusoppimäärä

Kairos-kurssi koostuu neljästä osiosta. Osioissa käsitellään lähetystyön raamatullisia, historiallisia, strategisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.

Raamattuosuus luo yleiskuvan Jumalan suunnitelmasta. Erikseen käsitellään Israelin asemaa ja roolia liiton kansana sekä Jumalan kiinnostusta kaikkia kansoja kohtaan.

Historiaosuudessa tutustutaan kristinuskon leviämiseen maailmassa ja lähetyshistorian ajanjaksoihin ja kasvukausiin.

Strategiaosuudessa valotetaan strategisen suunnittelun tärkeyttä ja seurakuntien ja lähetysjärjestöjen roolia lähetystyössä. Samalla perehdytään huolella saavuttamattomien kansojen haasteeseen ja työmenetelmiin, joilla saavuttamattomat voitaisiin tavoittaa.

Kulttuuriosuudessa pohditaan kasvamista "globaaliksi kristityksi", joka on tietoinen siitä, että maailman evankeliointi on kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä. Lähetyskäskyn täyttämiseksi tarvitaan yhteistyötä niin paikallisseurakuntien tasolla kuin maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa:
Fidan International ry:nSuomen kairoskurssin ja englanniksi kansainvälisen Kairostyön sivuilta.
 
Seuraava kurssi pidetään 13.-22.1.2017. Kurssille voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 26.12.2016!
 
Tervetuloa kurssille!
Kurssimaksu on 60 € (sisältää opetuksen ja materiaalin) sekä 30 € ruokailumaksu.

 


Kairos-kurssin ohjeellinen aikataulu.

Ohjelmaluonnos:

13.1.2017 Pe klo 18:00 - 21:00
14.1.2017 La klo 09:00 - 17:00
15.1.2017 Su klo 12:45 - 16:30
17.1.2017 Ti klo 19:00 - 21:00
20.1.2017 Pe klo 18:00 - 21:00
21.1.2017 La klo 09:00 - 18:30
22.1.2017 Su klo 12:45 - 17:15
 
Aikataulu on ohjeellinen. Ohjelma lähetetään sähköpostitse ja/tai kirjeitse kurssilaisille.